Mul oli palju probleeme tööl ning töö ja eraelu tasakaalu saavutamisel, lisaks oli mul madal ametialane enesehinnang, energia ja tahtejõu puudus, et astuda kindlaid samme tööalaseks arenguks. Mul oli tunne, et ma ei saa teha lihtsat otsust ja selgeid valikuid isegi kõige väiksemate igapäevaste sündmuste korral. Temaga töötades avastasin, et mul on palju saavutusi ja tugevaid väärtusi, mille üle uhke olla. Eelkõige juhendas Ave mind tegema eneseanalüüsi valikute tegemisel, mis aitaksid mul jõuda enesekindlust tagavate tulemusteni. Ave pani mind mõistma, mis on minu tõelised väärtused ja prioriteedid. Kogu juhendamise vältel pani ta mind mõtlema, millised on kahjustavad tegurid, mis blokeerivad edasipüüdlemist ja kuidas nendega toime tulla ning leida energiaallikaid ning positiivseid tugevusi ja emotsioone, mis suunaksid tegutsema ja saavutama. Pärast temaga töötamist olen saavutanud enesekindluse ja pannud paika plaani, kuidas tööl edasi liikuda, milliseid valikuid teha ja mida nende saavutamiseks teha. Järgin näpuga põhimõtteid ja nõuandeid, kuidas igapäevaste motivatsiooniprobleemidega toime tulla ja mul tuleb positiivne mõtlemine palju paremini välja. Mis oli olulisim asi, mis minuga töötamisest said? Ave õpetas mind mõtlema ja tegema regulaarset enesekontrolli küsimusega: Miks ma seda teen? Kas ma tahan just seda teha? Kas see toetab minu enesekindlust? Samuti, struktuur ja vahendid saavutatavate eesmärkide seadmiseks ja tegevuskava nii lühi- kui ka pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Mulle meeldis kõige rohkem, et Ave meetod ei ütle, mida teha, vaid juhendab ja viitab kasulike küsimustega, et leida lahendus omal viisil ja valikutega. Mõnikord oli kõikide variantide väljamõtlemine keeruline, kuid see tugevdas pühendumist õpitu rakendamiseks igapäevases elus.